Co je STABILIZER?

STABILIZER je přírodní, organicko – minerální pojivo, které se v Evropě již více než 15 let používá na povrchy cest a do spár dlažby. Je tvořeno speciálně upravenou hmotou – Psyllium, je zcela neutrální k životnímu prostředí a je použitelné kdekoliv.

Účinek STABILIZERu je založen na bobtnavosti a vazebné schopnosti, která je vodou (i deštěm) opakovaně aktivována.

Povrchy cest, které se zpevní STABILIZERem, si zachovají svůj nestmelený (mlatový) a přírodní charakter. Nicméně mlatová krycí vrstva je stabilnější a lépe se regeneruje. Sníží se prašnost, voda se akumuluje a může zasakovat, protože STABILIZER zůstává porézní.

To má významný přínos při použití, estetice a trvanlivosti vašich cest a ploch.

stabi-3stabi-2stabi-1

Oblasti použití mlatové krycí vrstvy se STABILIZERem

 • pěší komunikace a cyklostezky
 • náměstí a návsi
 • historické parky, hřbitovy
 • mlatové povrchy v kořenových zónách a mísách
 • extenzívní parkovací místa pro osobní vozy
 • rekreační plochy

Druhy STABILIZERu v České republice

STABILIZER je pro mlatové krycí vrstvy použitelný pro zrnitost materiálu od 0/4 mm do 0/11 mm. Měl by přesně splňovat požadavky na křivku zrnitosti pro STABILIZER. Doporučujeme použití námi prověřených směsí. Receptury směsí Vám rádi zašleme!

Mlatová krycí vrstva se STABILIZERem má obvyklou tloušťku 4 cm.

STABILIZER ‚Chvaletice 0/4‘

Jemnozrnný mlatový povrch žlutočervené barvy. Vhodný do parků a městské zeleně, zvláště pro pěší stezky. Zejména pro pěší provoz, občasný přejezd osobních motorových vozidel není problémem.

STABILIZER ‚Bílý Kámen 0/8‘

Střednězrnný mlatový povrch šedé barvy. Velmi stabilní zrnitostní složení, je proto vhodný jak pro pěší cesty a plochy, tak pro cyklostezky a občasně pojížděné plochy.

Výstavba a údržba ploch se STABILIZERem

Výstavba plochy se STABILIZERem je jednoduchá a je bezproblémově proveditelná pro každou odbornou firmu. Materiál netuhne a je možno jej opakovaně vícenásobně zpracovávat, takže nevzniká časový tlak. Naše pokyny pro použití STABILIZERu je třeba všeobecně dodržovat.

Nejdůležitější body:

 • Podkladem je pečlivě urovnaná, nestmelená nosná vrstva písku nebo štěrkodrti zrnitosti 0-32, 0-22 nebo 0-16 mm, nikoliv příliš jemnozrnné, důležitá je dobrá propustnost pro vodu.
 • Příčný sklon 2,5 až 3,5 % (nejméně 2%), podélný sklon maximálně 6 – 7 % nebo až 12 %, jestliže jsou instalovány příčné žlábky (svodnice vody).
 • Pojivo – STABILIZERu se smíchá na 100 % homogenně se směsí kameniva v přirozené vlhkosti.
 • Směs v přirozené vlhkosti rozprostřít, ručně nebo finišerem, a staticky hutnit (válcovat).
 • Po zaválcování mlatovou krycí vrstvu jedenkrát důkladně pokropit nebo postříkat.
 • Počkat, až mlatová krycí vrstva má znovu přirozenou vlhkost, a pak jedenkrát staticky přehutnit
 • Před používáním nechte mlatovou krycí vrstvu jedenkrát vyschnout. „Zrání“ povrchu proběhne během prvních 2 až 3 změn počasí, na povrchu se objeví jednotlivá volná zrna.
einbau-pflege-1einbau-pflege-2einbau-pflege-3

Údržba ploch se STABILIZERem: Jedná se o normální, jednoduchá opatření údržby, která se provádějí na ostatních mlatových plochách. STABILIZER je možno ve stavu přirozené vlhkosti zpracovávat, urovnávat nebo přehutňovat vždy.

 • Odstranění listí na podzim. Pokud je to nutné, odstraňují se i nečistoty a půda.
 • Prohlídka na jaře, případně oprava drobných poškození. Na málo využívaných plochách se na jaře případně doporučuje přehutnění (válcování).
 • V případě prorůstání plevelů (obvykle na málo využívaných místech): brzy na jaře odplevelit (vytáhnout) a znovu převálcovat.
 • V zimě: odklízení sněhu v případě potřeby s náležitou opatrností. STABILIZER je volná, nestmelená konstrukce, proto se musí zamezit masivnímu mechanickému působení.

Rádi Vám poradíme ve všech otázkách, obraťte se na nás, prosím!