Co je STABILIZER?

STABILIZER je přírodní, organicko – minerální pojivo, které se v Evropě již více než 15 let používá na povrchy cest a do spár dlažby. Je tvořeno speciálně upravenou hmotou – Psyllium, je zcela neutrální k životnímu prostředí a je použitelné kdekoliv.

Účinek STABILIZERu je založen na bobtnavosti a vazebné schopnosti, která je vodou (i deštěm) opakovaně aktivována.

Povrchy cest, které se zpevní STABILIZERem, si zachovají svůj nestmelený (mlatový) a přírodní charakter. Nicméně mlatová krycí vrstva je stabilnější a lépe se regeneruje. Sníží se prašnost, voda se akumuluje a může zasakovat, protože STABILIZER zůstává porézní.

To má významný přínos při použití, estetice a trvanlivosti vašich cest a ploch.

stabi-3stabi-2stabi-1

Oblasti použití mlatové krycí vrstvy se STABILIZERem

  • pěší komunikace a cyklostezky
  • náměstí a návsi
  • historické parky, hřbitovy
  • mlatové povrchy v kořenových zónách a mísách
  • extenzívní parkovací místa pro osobní vozy
  • rekreační plochy