Výstavba a údržba ploch se STABILIZERem

Výstavba plochy se STABILIZERem je jednoduchá a je bezproblémově proveditelná pro každou odbornou firmu. Materiál netuhne a je možno jej opakovaně vícenásobně zpracovávat, takže nevzniká časový tlak. Naše pokyny pro použití STABILIZERu je třeba všeobecně dodržovat.

Nejdůležitější body:

 • Podkladem je pečlivě urovnaná, nestmelená nosná vrstva písku nebo štěrkodrti zrnitosti 0-32, 0-22 nebo 0-16 mm, nikoliv příliš jemnozrnné, důležitá je dobrá propustnost pro vodu.
 • Příčný sklon 2,5 až 3,5 % (nejméně 2%), podélný sklon maximálně 6 – 7 % nebo až 12 %, jestliže jsou instalovány příčné žlábky (svodnice vody).
 • Pojivo – STABILIZERu se smíchá na 100 % homogenně se směsí kameniva v přirozené vlhkosti.
 • Směs v přirozené vlhkosti rozprostřít, ručně nebo finišerem, a staticky hutnit (válcovat).
 • Po zaválcování mlatovou krycí vrstvu jedenkrát důkladně pokropit nebo postříkat.
 • Počkat, až mlatová krycí vrstva má znovu přirozenou vlhkost, a pak jedenkrát staticky přehutnit
 • Před používáním nechte mlatovou krycí vrstvu jedenkrát vyschnout. „Zrání“ povrchu proběhne během prvních 2 až 3 změn počasí, na povrchu se objeví jednotlivá volná zrna.
einbau-pflege-1einbau-pflege-2einbau-pflege-3

Údržba ploch se STABILIZERem: Jedná se o normální, jednoduchá opatření údržby, která se provádějí na ostatních mlatových plochách. STABILIZER je možno ve stavu přirozené vlhkosti zpracovávat, urovnávat nebo přehutňovat vždy.

 • Odstranění listí na podzim. Pokud je to nutné, odstraňují se i nečistoty a půda.
 • Prohlídka na jaře, případně oprava drobných poškození. Na málo využívaných plochách se na jaře případně doporučuje přehutnění (válcování).
 • V případě prorůstání plevelů (obvykle na málo využívaných místech): brzy na jaře odplevelit (vytáhnout) a znovu převálcovat.
 • V zimě: odklízení sněhu v případě potřeby s náležitou opatrností. STABILIZER je volná, nestmelená konstrukce, proto se musí zamezit masivnímu mechanickému působení.

Rádi Vám poradíme ve všech otázkách, obraťte se na nás, prosím!