Impresum

Jednatelé: Stefan Kutter, Dr. Markus Pfalzer

Společnost: Hermann Kutter GmbH & Co. KG je zapsána v obchodním rejstříku rejstříkového soudu v Memmingenu pod číslem HRA č. 10897.

Daňové identifikační číslo podle §27a zákona o dani z obratu: DE 129086307

Osoby odpovědné za obsah internetových stránek: jednatelé společnosti Hermann Kutter GmbH & Co. KG

Vyloučení odpovědnosti: Nepřebíráme žádnou odpovědnost za informace, které jsou uvedeny na internetových stránkách. Navzdory veškerým snahám o co nejsprávnější vyjádření a kontrolu skutečností se mohou vyskytnout omyly a chyby při výkladu. Firma Kutter se výslovně distancuje od obsahu a utvoření všech dostupných internetových stránek, které nepatří k internetovým stránkám společnosti Kutter, příp. k internetovým stránkám STABILIZER-Wege, jelikož nemá žádný vliv na jejich obsah a ztvárnění.

Autorské právo:
Všechny texty jsou chráněny autorským právem. Není-li to na internetových stránkách výslovně povoleno, je nutné si pro účely zveřejnění, převzetí nebo použití textů, obrázků či jiných dat vyžádat písemný souhlas společnosti Hermann Kutter GmbH & Co. KG. Ochranné známky jiných firem uvedené na internetových stránkách jsou vlastnictvím příslušných firem.

Ochrana osobních údajů uživatelů:
Informace, které společnost Kutter/STABILIZER obdrží od uživatelů těchto stránek, jsou používány pouze pro vlastní potřebu. Žádné osobní údaje uživatelů nejsou prodávány ani předávány třetím stranám.