Druhy STABILIZERu v České republice

STABILIZER je pro mlatové krycí vrstvy použitelný pro zrnitost materiálu od 0/4 mm do 0/11 mm. Měl by přesně splňovat požadavky na křivku zrnitosti pro STABILIZER. Doporučujeme použití námi prověřených směsí. Receptury směsí Vám rádi zašleme!

Mlatová krycí vrstva se STABILIZERem má obvyklou tloušťku 4 cm.

STABILIZER ‚Chvaletice 0/4‘

Jemnozrnný mlatový povrch žlutočervené barvy. Vhodný do parků a městské zeleně, zvláště pro pěší stezky. Zejména pro pěší provoz, občasný přejezd osobních motorových vozidel není problémem.

STABILIZER ‚Bílý Kámen 0/8‘

Střednězrnný mlatový povrch šedé barvy. Velmi stabilní zrnitostní složení, je proto vhodný jak pro pěší cesty a plochy, tak pro cyklostezky a občasně pojížděné plochy.